Nyheter

Vi har anpassat vårt utbud av köttlådor.

Vi har från 7 februari anpassat vårt sortiment av köttlådor. Detta utifrån våra kunders efterfrågan och anpassat till vår gårds tillgång.

Vi har även justerat priset efter ett par år med samma priser.

Tidigare gjorda, ej levererade beställningar påverkas inte.